• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9

Ίδρυση της Τεχνικής Σχολής Πάφου


Η Τεχνική Σχολή Πάφου ιδρύθηκε το 1969 και λειτούργησε σε δυο κτίρια στο κέντρο της Πάφου, ένα για τα θεωρητικά και ένα για τα εργαστηριακά μαθήματα. Οι πρώτες ειδικότητες που δημιουργήθηκαν ήταν Ηλεκτροτεχνιτών και Τεχνικών Οικιακών Συσκευών, Συγκολλητών – Υδραυλικών και Κοπτικής – Ραπτικής με σύνολο 50 μαθητές και μαθήτριες. Η φοίτηση ήταν διετής. Λειτούργησε επίσης ένα τμήμα του Συστήματος Μαθητείας στην ειδικότητα Συγκολλητών – Υδραυλικών με 12 μαθητές.

Το 1970 άρχισε η ανέγερση της Τεχνικής Σχολής στο σημερινό χώρο με 6 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια και γραφεία. Το Σεπτέμβριο 1969 άρχισε να λειτουργεί στα νέα κτίρια παράλληλα με τα τμήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης και Γυμνασιακός Κύκλος σπουδών.

Η ανάγκη για τη δημιουργία νέων κλάδων οδήγησε στην επέκταση της Σχολής με επιπρόσθετες αίθουσες θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηρίων. Οι νέοι κλάδοι περιλαμβάνουν την Ξυλουργική, τα Δομικά και την Ηλεκτρονική. Παράλληλα με την Πρακτική Κατεύθυνση διετούς φοίτησης δημιουργούνται και κλάδοι Τεχνικής Κατεύθυνσης τριετούς φοίτησης.

Το 1982 λειτουργεί ο κλάδος Ξενοδοχειακών. Το 1983 καταργείται ο Γυμνασιακός κύκλος και η Σχολή λειτουργεί μόνο με τους κλάδους και τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Η φοίτηση για τους περισσότερους κλάδους γίνεται τριετής. Οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών έχουν το δικαίωμα να παρακάθονται σε εξετάσεις για συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ της Ελλάδας, εκτός από τους κλάδους Ξενοδοχειακών και Κοπτικής – Ραπτικής, των οποίων η φοίτηση εξακολουθεί να είναι διετής.

Το 1991 η τριετής φοίτηση επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους των Τεχνικών Σχολών και επιτυγχάνεται η πλήρης εξίσωση όλων των κλάδων/ειδικεύσεων με τα προγράμματα του Λυκείου.

Το 2001, παράλληλα με την καθιέρωση του Ενιαίου Λυκείου, αναδομήθηκαν και τα προγράμματα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και λειτούργησαν νέοι κλάδοι και ειδικότητες σε δυο κατευθύνσεις τη Θεωρητική και την Πρακτική.

Η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε το 2005 με την ανέγερση νέων αιθουσών και εργαστηρίων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα μεγάλος αριθμός αποφοίτων της Τεχνικής Σχολής Πάφου διαπρέπουν ως καταξιωμένοι επαγγελματίες, όπως τεχνικοί, τεχνίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, εκπαιδευτικοί κ.α.

Παραδοσιακά η Διεύθυνση της Τεχνική Σχολής ασκείτο από εκπαιδευτικούς που προέρχονταν από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση. Από τη σχολική χρονιά 2001 - 2002 η Διεύθυνση της Σχολής έχει ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 

Διευθυντές που υπηρέτησαν στην Τεχνική Σχολή Πάφου:

 

1.

1969 -1970

Ιωάννης Χριστοφόρου

2.

1969 -1970

Ιωάννης Χριστοφόρου

3.

1970 – 1975

Ανδρέας Καγκαλλής

4.

1975 – 1977

Γρηγόρης Κλόκκος

5.

1977 – 1987

Γεώργιος Πατσαλίδης

6.

1987 – 1993

Γεώργιος Μιχαηλίδης

7.

1993 – 1995

Χρίστος Νεοκλέους

8.

1995 -1998

Γεωργία Χ"Μιτσή

9.

1998 – 1999

Αναστάσιος Κωνσταντίνου

10.

1999 – 2001

Ηρόδοτος Σαββίδης

11.

2001(Σεπτ.) – 2001 (Δεκ.)

Ιωάννης Ιωάννου

12.

2002 – 2004

Ευστάθιος Χ" Ευσταθίου

13.

2004 – 2006

Ανδρέας Νικολάου – Χρίστος Θεοδώρου (Αναπλ.)

14.

2006 - 2011

Χρίστος Θεοδώρου

 

15.

2011 - σήμερα

Θεόδωρος Ηλία