• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9

Προαγωγικές 2016

Μαθήματα Κοινού Κορμού Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑ ΕΤΟΣ
   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ Έτος
  Β΄ Έτος
   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ Πρακτικό
  Α΄ Θεωρητικό
         Β΄  Πρακτικό 2-ωρο
  Β΄ Πρακτικό 4-ωρο
  Β΄ Θεωρητικό 4-ωρο
  Β΄  Θεωρητικό 7-ωρο
   
ΦΥΣΙΚΗ Α΄ Πρακτικό
  Α΄ Θεωρητικό
  Β΄ Πρακτικό
  Β΄ Θεωρητικό
   
ΑΓΓΛΙΚΑ  
   

Μαθήματα Ειδικότητας 

(Θ.Κ) : Θεωρητική Κατεύθυνση

(Π.Κ) : Πρακτική Κατεύθυνση

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ
     
Μηχανολογία Α 1) Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (Θ.Κ)
  Α 2) Μηχανική Επιστήμη (Θ.Κ)
  Α 3)  Τεχνικό Σχέδιο (Π.Κ)
  Β 1) Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Θ.Κ)
  Β 2) Μηχανολογικό Σχέδιο (Π.Κ)
     
Ηλεκτρολογία Α 1) Ηλεκτρολογία (Π.Κ)
  A 2) Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Π.Κ)
  Β 1) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Θ.Κ)
  Β 2) Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Θ.Κ)
  Β 1) Ηλεκτρολογία ΙΙ (Π.Κ)
  Β 2) Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (Π.Κ)
  Β 3) Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Π.Κ)
  Β 4) Οικιακές Συσκευές (Π.Κ)
     
Ξενοδοχειακά Α 1) Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας (Θ.Κ)
  Α 2) Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού (Θ.Κ)
  Α 3) Τεχνολογία και Εργαστήριο Μαγειρικής (Π.Κ)
  Α 4) Τεχνολογία και Εργαστήριο Τραπεζοκομίας (Π.Κ)
  Α 5) Αγγλικά - Δοκίμιο Ακρόασης Κατανόησης
  Α 6) Αγγλικά
  Β 1) Αγορές Τροφίμων και Διαχείριση Αποθηκών (Θ.Κ)
  Β 2) Τεχνολογία και Εργαστήριο Μαγειρικής (Π.Κ)
  Β 3) Τεχνολογία και Εργαστήριο Εστιατορικής Τέχνης (Π.Κ)
     
Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής Α 1) Τεχνικο Σχέδιο (Θ.Κ)
  Α 2) Μηχανική / Κατασκευές (Θ.Κ)
  Β 1) Αρχιτεκτονικες - Στατικές Σχεδιάσεις (Θ.Κ)
  Β 2) Μηχανική / Κατασκευές (Θ.Κ)
     
Εφαρμοσμένων Τεχνών Α 1) Γραφικές Τέχνες Ι (Π.Κ)
  A 2) Σχέδιο Ειδικότητας (Π.Κ) - Διακοσμητική
  Α 3) Σχεδιαστικές Εφαρμογές στη Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου (Π.Κ) - Διακοσμητική
  A 4) Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών (Π.Κ)
     
Αισθητικής Κομμωτικής Α 1) Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (Π.Κ)