• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8
  • img9

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γενικές Πληροφορίες

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη Θεωρητική και την Πρακτική Κατεύθυνση. Η διάρκεια σπουδών και στις δύο κατευθύνσεις είναι τρία χρόνια. Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, οι μαθητές/μαθήτριες της ΜΤΕΕΚ αποκτούν Απολυτήριο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του Απολυτηρίου Δημόσιου Εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. 

Κλάδοι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Κλάδοι Πρακτικής Κατεύθυνσης
Μηχανολογίας Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής Δομικών Έργων και Κατασκευών
Εφαρμοσμένων Τεχνών Εφαρμοσμένων Τεχνών
Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αισθητικής - Κομμωτικής
Γεωπονίας Γεωπονίας
Υπηρεσιών Υπηρεσιών

 

Κλάδοι και Ειδικότητες ανά Σχολή

Οδηγός Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Περιγραφές Ειδικοτήτων ΜΤΕΕΚ


ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ